Lễ khai giảng - Ngày hội tân sinh viên - Ngày 20 tháng 11 năm 2015

Ngày 15, 20 tháng 11 năm 2015