Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

Hình ảnh từ Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017, diễn ra vào ngày 19/11/2016 tại Câu lạc bộ Lan Anh