Khoa MTTPH tham dự tập huấn bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CTĐT của Bộ GD&ĐT