Hình ảnh kỉ niệm 17 năm thành lập trường (5/6/1999 - 5/6/2016)

Hình ảnh kỷ yếu nhân dịp kỉ niệm 17 năm thành lập trường và Đón nhận Huân chương lao động hạng 1