Đại diện doanh nghiệp trao đổi với sinh viên về cơ hội nghề nghiệp và các yêu cầu của nhà tuyển dụng

Đại diện doanh nghiệp trao đổi với sinh viên về cơ hội nghề nghiệp và các yêu cầu của nhà tuyển dụng