Cuộc thi sinh viên sáng tạo sản phẩm mới

Hình ảnh từ Cuộc Thi “Sinh Viên Sáng Tạo Sản Phẩm Mới” Lần VII Năm 2016 (ĐH Công Nghiệp TP HCM)