Sinh viên Khoa CNHH & TP đi tham quan nhà máy Ajinomoto Biên Hòa sáng ngày 14 - 12 - 2015

Ngày 14 - 12 - 2015