Thông tin về lịch học kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Đăng ngày: 14-05-2017


Các bạn sinh viên tham gia khóa học "Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp" lưu ý: 
Nếu các bạn bận học chuyên ngành buổi sáng thì có thể chuyển sang học buổi chiều. Các bạn phải tham dự đầy đủ các buổi học, điểm danh và chỉ được vắng 20% số buổi học.