Kết quả xét tốt nghiệp bậc ĐHCQ khóa 2012; ĐHLT khóa 2013,2014; CĐCQ khóa 2012,2013, CĐLT khóa 2013,2014

Đăng ngày: 12-04-2017


Các mốc thời gian cụ thể:

- Ngày 11/4/2017, SV xem Kết quả xét tốt nghiệp trên website: phongdaotao.ntt.edu.vn
- Ngày 11/4 - 13/4/2017, SV có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp, liên hệ P. QL Đào tạo để được giải quyết
- Ngày 17/4/2017, SV nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại khoa quản lý SV
- Ngày 17/4 - 20/4/2017, SV đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại ô số 01 - P. QL Đào tạo (300A, Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4)