Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2017

Đăng ngày: 05-04-2017


1. Đối tượng tham gia
Đối tượng tham gia thực hiện đề tài là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mỗi đề tài NCKH do một hay nhiều sinh viên thực hiện. Tuy nhiên phải xác định và ghi rõ họ tên một cá nhân chịu trách nhiệm chính.

2. Yêu cầu chung
Các đề tài NCKH của sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:
-         Có giá trị khoa học và thực tiễn, ưu tiên các đề tài nghiên cứu chế tạo mô hình, học cụ mới phục vụ công tác đào tạo; áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống, đề tài có các công bố khoa học trên các hội nghị, hội thảo, tạp chí khoa học.
-         Chưa được trao bất kỳ 1 giải thưởng bào khác tại thời điểm nộp hồ sơ. đề tài nghiên cứu có thể được phát triển từ những bài tập lớn, tiểu luận môn học, luận văn tốt nghiệp (có thể nhờ giảng viên hướng dẫn xem xét gợi ý).

3. Tiến độ thực hiện

Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài (theo biểu mẫu Mau SV-01-Thuyet minh de tai NCKH cap Sinh vien) từ thời gian ra thông báo đến hết ngày 20/04/2017.
 
Mọi thông tin, chi tiết  xin vui lòng liên hệ Phòng Khoa học và Công nghệ :
Phòng 107, Tòa nhà 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
TS. Bạch Long Giang (0969.294.297) - Trưởng phòng (Email: 
blgiang@ntt.edu.vn)
CN. Đỗ Nguyễn Anh Thư (0903.944.068) - Chuyên viên (Email: 
dnathu@ntt.edu.vn)

Mẫu thuyết minh đề tài