Chào mừng các bạn đến với Khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa

Khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa được hình thành và phát triển trên cơ sở sát nhập Khoa Môi Trường và Tài nguyên với Khoa Công nghệ Hóa học và Thực Phẩm. Khoa có tên tiếng Anh là Food, Chemical & Environmental Sciences.

 

Nghiên cứu