Chào mừng các bạn đến với Khoa Công nghệ Hóa - Thực phẩm

Khoa Công nghệ Hóa và Thực phẩm bậc đại học được thành lập từ năm 2013. Khoa là cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín đối với sinh viên và doanh nghiệp với hai chuyên ngành là Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Thực phẩm. Hàng năm, hơn 90 % sinh viên ra trường đều có việc làm. Khoa có tên tiếng anh là: Falculty of Chemical Engineering and Food Technology.

 

Nghiên cứu